วันที่ประกาศหัวข้อ
7 ธันวาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน จส.ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าหมู่บ้านคีรีรัฐยา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านฉลองขวัญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2566ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
49
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
1,417
เดือนก่อน
5,938
ปีนี้
41,558
ปีก่อน
50,990