ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

464 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

เบอร์โทรศัพท์ : 032-706-639 เบอร์โทรสาร : 032-706-640

E-mail : admin@thongchai.go.th, saraban_06760106@dla.go.thพิกัด GPS : 13.131206, 99.933074