ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 465
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ รวม ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย (ที่ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวม ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2567
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปี ๒๕๖๗ (รวม ๔ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๖๕๙ พบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการถมที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย (ที่ใหม่)20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กุมภาพันธ์ 2567