ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 508
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้ารวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2567
จ้างปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขาหลวง (โซน B) หมู่ที่ ๘ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๓๑-๐๐๔ สายทางถนนรอบเขาหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านตีนบันได ตำบลธงชัย ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขาหลวง (โซน C) หมู่ที่ ๘ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๓๑-๐๐๔ สายทางถนนรอบเขาหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลธงชัย ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้ารวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการจัดทำเนื้อหาข้อมูลสองภาษาพร้อมออกแบบชิ้นงานศิลปะเกี่ยวกับถ้ำเขาหลวงและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการจัดทำเนื้อหาข้อมูลสองภาษาพร้อมออกแบบชิ้นงานศิลปะเกี่ยวกับถ้ำเขาหลวงและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2567
จ้างโครงการจัดทำเนื้อหาข้อมูลสองภาษาพร้อมออกแบบชิ้นงานศิลปะเกี่ยวกับถ้ำเขาหลวงและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๕๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2567