ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 297
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาแบคโฮขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองสีแก่น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อไฟไซเรนและไฟบอกทางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2566
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๖๕๙ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566