ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายก อบต.ธงชัยและสือมวลชน เข้าตรวจสอบพื้นที่ถ้ำเขาหลวงจากเหตุหินตกใส่

30 สิงหาคม 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อด้วยนายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าตรวจสอบพื้นที่ถ้ำเขาหลวงจากเหตุการณ์หินปากปล่องถ้ำหล่นลงมาด้านล่าง ในเบื้องต้นได้มีการกันพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่อันตรายห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไป จากการตรวจสอบพบว่าอาจเกิดจากสภาพหินที่ีอายุหลายร้อยปีได้ผุ และจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าทุกปีและมีฝนตกเป็นจำนวนมากอาจทำให้หินชุ่มน้ำประกอบกับรากต้นไม้ได้แทรกเข้าไปในเนื้อหิน ในการของการตรวบสอบเชิงลึกทางจังหวัดจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!