ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

27 กรกฎาคม 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียด ตามเอกสารด้านล่างนี้

      V

      V

      V