ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

30 มิถุนายน 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ๊กด้างล่างนี้

                                    V

                                    V

                                    V