อบต.ธงชัย ตรวจความปลอดภัยสวนสนุกเคลื่อนที่

25 มิถุนายน 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย พร้อมด้วยรองนายกชูชาติ ประทุม ปลัด อบต.ธงชัย ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสวนสนุกเคลื่อนที่ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ที่ได้มาตั้งในพื้นที่ตำบลธงชัย เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่น ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่มาใช้บริการ (25 มิ.ย.60)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!