ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยจากเหตุวาตภัย

7 เมษายน 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยช่วงนี้ได้เกิดพายุฤดุร้อนบ่อยครั้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอิธิพลดังกล่าวทำให้จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตก ซึ่งอาจจะทไให้เกิดพายุหมุนได้บางพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ชุด "วาตภัย" ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา

ดาวโหลดได้ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง