นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย เข้ารับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน

19 กันยายน 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย เข้ารับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำตำบลธงชัย เพื่อป้องกันและบรรเทาอาชกรรม การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!