นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย นายชูชาติ ประทุม รองนายก ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าตรวจสอบและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

22 กันยายน 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย นายชูชาติ ประทุม รองนายก ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าตรวจสอบและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จากน้ำฝนของอธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ ณ บริเวณหมู่ที่ 2 และ 8 ตำบลธงชัย (22 กย 59)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!