นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย พร้อมด้วยนายชูชาติ ประทุม นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก เข้าตรวจการปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเชื่อมหมู่ที่1กับหมู่ที่3

24 สิงหาคม 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย พร้อมด้วยนายชูชาติ ประทุม นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก เข้าตรวจการปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเชื่อมหมู่ที่1กับหมู่ที่3 เนื่องสะพานเก่าเกิดการชำรุดและผุพังทำให้สัญจรได้แต่รถจักรยานยนต์ ซึ่งประให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก โดยสะพานใหม่จะเป็นเปลี่ยนจากแผ่นไม้เป็นแผ่นปูนทำให้รถยนต์สามารถสัญจรได้ด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!