โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน (กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะตำบลธงชัย)

25 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน (กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะตำบลธงชัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , คณะที่ปรึกษา , ส.อบต. , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ธงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญการจัดการขยะที่ถูกวิธี ลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงในหลุมฝังกลบ ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลธงชัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!