โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารขยะ

28 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , คณะที่ปรึกษาฯ , ส.อบต. , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.ธงชัย ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารขยะ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!