โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมประชาคม เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

20 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมประชาคม เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , คณะที่ปรึกษา , ส.อบต. , กำนัน/ผู้ใญ่บ้าน , อสม. , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่อบต.ธงชัย และประชาชนในพื้นที่ต.ธงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่ เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!