โครงการเสริมสร้างจิตใจ ห่วงใยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างจิตใจ ห่วงใยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ธงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ วัดธงไชย หมู่ที่ 1 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!