วันเด็กแห่งชาติ 2567

13 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย เปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ตามความสนใจ ให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตนเอง และให้ตรงกับคำขวัญวันเด็ก 2567 ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภาฯ , ที่ปรึกษา , หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อบต.ธงชัย ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทั้งจากบุคคลและห้างร้านที่สนับสนุนของรางวัลและอาหาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!