โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและมีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

19 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย พร้อม คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ จำนวน 22 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.ธงชัย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและมีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!