กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตรวจตลาดนัดดอนคาน หมู่ที่ 8 ต.ธงชัย โดยสุ่มตัวอย่างสินค้า

26 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย มอบหมายให้ นายเสวก พลหลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตรวจตลาดนัดดอนคาน หมู่ที่ 8 ต.ธงชัย โดยสุ่มตัวอย่างสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ น้ำมันทอด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ประมาณ 100 ตัวอย่าง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!