โครงการให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บริหาร,ข้าราชการพนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ธงชัย ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และให้รู้ถึงสิทธิของตนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างถูกต้อง โดย เชิญวิทยากร จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!