ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)

21 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)