อบต.ธงชัย ดำเนินการจัดให้มีชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ทราบผลเร็ว (Antigen Test Kit)

4 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

อบต.ธงชัย ดำเนินการจัดให้มีชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ทราบผลเร็ว (Antigen Test Kit) เพื่อตรวจให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลธงชัยและผู้ที่เดินทางมาจาก 29 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม “เพื่อลดการแพร่ระบาดภายในครัวเรือน”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!