องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เปิดศูนย์พักคอย(Community isolation)

4 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เปิดศูนย์พักคอย(Community isolation)
ให้บริการพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนคนธงชัยไม่ทิ้งกัน ก้าวผ่านวิกฤติการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด 19 ไปด้วยกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!