สมาชิก อปพร.พร้อมใจ ทำความสะอาดศูนย์ อปพร.ธงชัย พร้อมบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

8 เมษายน 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายเอื้อน จันทร์มาก ประธานศูนย์ อปพร. อบต.ธงชัย พร้อมสมาชิก ศูนย์ อปพร. อบต.ธงชัย พร้อมใจกันพัฒนาศูนย์ฯ เตรียมความพร้อมบริหารประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถ้ำเขาหลวง โดยความริเริ่มของนายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย และนายชูชาติ ประทุม นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก อบต.ธงชัย และผู้นำชุมชนตำบลธงชัย เตรียมพบกับ ศูนย์ อปพร. รูปแบบใหม่ในเร็วๆนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!