วัดบุญทวี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2415 เดิมชื่อวัดถ้ำแกลบ วัดบุญทวี ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที่ 8 ตำบลธงไชย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 68 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินของวัดวิหารโบสถ์ ทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดถนน มีธรณีสงฆ์ จำนวน 7 แปลง เนื้อที่ 113 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 159,45,477,22 และ 3047 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นอาคารทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 8 ยาว 18 สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 เป็นอาคารทรงไทย กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง และตึก 2 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระนอน ยาว 10 เมตร 10 เซนติเมตร พระปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบ จำนวน 3 องค์ ประจำถ้ำพุทธโฆษาจารย์ พระพุทธรูป สูง 8.77 เซนติเมตร 1 องค์ ประจำถ้ำช้าง พระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 15 องค์ ประจำถ้ำแกลบ วัดบุญทวี ตั้งเมื่อ พ.ศ.2425 เดิมชื่อวัดถ้ำแกลบ สันนิษฐานว่า สร้างมานานกว่า 100 ปีแล้ว มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะรัชกาลที่ 5 เสด็จมาซ่อมสร้างพระพุทธรูปร่วมกับพระลูกยาเธอ ภายในถ้ำเขาหลวงจำนวน 190 องค์ และประทานนามถ้ำเขาหลวงใหม่ว่า “ถ้ำวิมานจักรี” ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2519 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการม่วง รูปที่ 2 พระอธิการบุญ รูปที่ 3 พระอธิการตุ้ม รูปที่ 4 พระอธิการฉิม รูปที่ 5 พระอธิการคล้าย รูปที่ 6 พระอธิการเชื่อม รูปที่ 7 พระครูโศภณวชิรธรรม พ.ศ.2482 – 2521 รูปที่ 8 พระครูประกาศวชิรธรรม พ.ศ.2521 – 2541 รูปที่ 9 พระปลัดกิตติศักดิ์ สุเขสิโน พ.ศ.2541 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2482 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2488